Day: September 1, 2017

પાદરીબાબાઓનાં પરાક્રમો

બીજાઓનાં પાપ ગણાવીને આપણાં પાપ ઓછાં થતાં નથી. સો ટકા સાચી વાત, પણ અહીં વાત જુદી છે. મારાં પાપ છાવરીને હું માત્ર તમારાં જ પાપ ગણાવતો હોઉં તો ઈટ્સ હાય ટાઈમ કે તમારે મને એક્સપોઝ કરવો પડે. ૨૮મી ઑગસ્ટે ‘બાબા…