Day: August 23, 2017

બૅકસીટ ડ્રાઈવિંગનો મોહ જતો નહીં કરવાનું પરિણામ

વિકાસ સિક્કાએ ‘ઈન્ફોસિસ’ના સી.ઈ.ઓ. અને મૅનેજિંગ ડિરેક્ટરપદેથી રાજીનામું આપી દીધું એ પછી ઈન્ડસ્ટ્રી બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગઈ છે. કેટલાકને આમાં ફાઉન્ડર નારાયણ મૂર્તિનો વાંક લાગે છે, કેટલાકને વિકાસ સિક્કાનો. બેઉ પક્ષકારો પાસે પોતપોતાના મતના સમર્થન માટે પૂરતી દલીલો છે. ‘ફાઉન્ડિંગ…