Day: August 22, 2017

જે સ્થાપના કરે છે તે જ ઉત્થાપન શું કામ કરે

સિત્તેર વર્ષીય એન. આર. નારાયણ મૂર્તિ આઈ. આઈ. ટી. (કાનપુર)માં ભણ્યા. ૧૯૮૧માં એમણે ‘ઈન્ફોસિસ’ની સ્થાપના કરી તે પહેલાં આઈ. આઈ. એમ. (અમદાવાદ)માં ચીફ સિસ્ટમ્સ પ્રોગ્રામર તરીકે કામ કરી ચૂક્યા હતા. ૧૯૮૧ થી ૨૦૦૨ સુધી ‘ઈન્ફોસિસ’ના સી.ઈ.ઓ. રહ્યા. ૨૦૦૨થી ૨૦૧૧ ચૅરમેન…