Day: August 21, 2017

નારાયણ મૂર્તિ અને વિશાલ સિક્કાની બીજી બાજુ

આજનો લેખ શરૂ કરતાં પહેલાં એક ડિસ્ક્લેમર: ‘ઈન્ફોસિસ’નો એક પણ શેર મારી પાસે નથી, ફોર ધૅટ મેટર શેર બજારમાં એક પૈસાનું રોકાણ નથી અને સાચું પૂછો તો શેરબજાર સિવાય કોઈ પણ ઠેકાણે એક પાઈનું ઈન્વેસ્ટમેન્ટ નથી. આ માહિતીને તમે આ…