Day: August 4, 2017

અડધી રાત્રે ઊંઘ ઊડી જાય છે ત્યારે

એક જમાનામાં રાત્રે ઊંઘ ઊડી જતી તો આપણે શું કરતા? સોમાંથી એક જણ પાણી પીવા રસોડામાં જતું. સોમાંથી એક જણ ફ્રિજ ખોલીને કંઈક લેફ્ટ ઓવર છે કે નહીં તે શોધતું. સોમાંથી એક જણ વઘારેલ મમરાના ડબ્બામાંથી ફાકો મારતું. સોમાંથી એક…