Day: August 3, 2017

‘પાથ્સ ઑફ ગ્લોરી’થી ‘અ બ્રિજ ટૂ ફાર’ સુધી

સ્ટેનલી કુબ્રિક (૧૯૨૮-૧૯૯૯)ની ફિલ્મોએ સ્ટીવન સ્પીલબર્ગ સહિતના અનેક ટેલન્ટેડ ડિરેક્ટરોને ઈન્સ્પાયર કર્યા છે. કુબ્રિકે રશિયન લેખક વ્લાદિમિર નબોકોવની કોન્ટ્રોવર્શ્યલ નવલકથા (જે ભારત સહિત ઘણા દેશોમાં વર્ષો સુધી બાન હતી અને જેમાં ૧૨ વર્ષની ડોરોથી હમ્બર્ટ નામના મિડલ એજેડ પ્રોફેસરના સેકસ્યુઅલ…