Day: July 31, 2017

‘ડર્ટી ડઝન’માંના એકને શું કામ એપલના ઝાડ પર લટકાવી દેવામાં આવ્યો

‘ડર્ટી ડઝન’ એક્ઝેટલી ૫૦ વર્ષ પહેલાં બની. ૧૯૬૭માં. લશ્કરમાં કોર્ટ માર્શલ કરીને જેમને ફાંસીની કે ૨૦-૩૦ વર્ષની લાંબી સજા થઈ હોય એવા કેદીઓમાંથી ૧૨ જણને પસંદ કરીને એમને સેક્ધડ વર્લ્ડ વૉર વખતે એવા મિશન પર મોકલવામાં આવે છે જે મિશન…