Day: July 30, 2017

પુરુષ વિરોધી કાયદાઓના દુરુપયોગ સામે સુપ્રીમ કોર્ટ જાગી

રહી રહીને છેક હવે સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે ઈન્ડિયન પીનલ કોડની દહેજને લગતી કલમ ૪૯૮-એ હેઠળ જે એફ.આઈ.આર. દર્જ થાય છે તેમાં પોલીસે તાબડતોબ કોઈની ધરપકડ કરવાની કે પછી ‘જલદ પગલાં’ લેવાની (વાંચો: મારપીટ કરવાની) જરૂર નથી. આક્ષેપો વિશે પૂરતી…