Day: July 17, 2017

થર્ડ ડિગ્રી અને અંડરવર્લ્ડ

અંડરવર્લ્ડ સાથે ડીલ કરતી વખતે હ્યુમન રાઈટ્સને અવગણવા પડે અને ક્યારેક એમાં જેન્યુઈનલી કાચું કપાઈ જાય તો કપાઈ જાય, એનાં પરિણામ ભોગવી લેવાનાં. ગુનેગારો સાથે પનારો પાડતી વખતે એમના માનવ અધિકારો કયા છે એ યાદ રાખવાનું હોય. એ જ્યારે કોઈના…