Day: July 13, 2017

આઈ ફૉર આઈ: રેડ સિગ્નલ, ગ્રીન સિગ્નલ

ઈઝરાયલ જઈને પીએમ મોદીજીએ એક નવું સૂત્ર કોઈન કર્યું: ‘આઈ ફૉર આઈ’-ઈન્ડિયા ફૉર ઈઝરાયલ અને ઈઝરાયલ ફૉર ઈન્ડિયા, પણ આમ તો આ જૂનું સૂત્ર છે. આઈ ફૉર ઈન્ડિયા અને આઈ ફૉર ઈઝરાયલ એ તો કહેવા ખાતર કહેવાનું છે. બાકી આઈ…