Day: July 4, 2017

જીએસટીની રામાયણ

જીએસટી વિશે ઑથેન્ટિક જાણકારી મેળવવાનાં માત્ર બે જ સોર્સ છે. એક: સરકાર દ્વારા, સરકારના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા અપાતી સમજૂતીઓ. અને બે: આ વિષય પર લખાયેલાં કેટલાક અનુભવી પ્રોફેશનલ્સનાં પુસ્તકો. વૉટ્સઍપ પર ચાલતી ફેંકાફેંકથી બચવા કોઈએ પણ આ બે આધારભૂત સૂત્રો પર…