Day: June 26, 2017

તૂ મેરા સહારા હૈ મૈં તેરા સહારા હૂં

‘મેરા ગાંવ મેરા દેશ’નું ગીત ફીમેલ વૉઈસમાં ગવાશે એવું અનાઉન્સ થાય એટલે તમારું ગેસ વર્ક શરૂ થઈ જાય. કુછ કહતા હૈ યે સાવન તો ડ્યુએટ છે. તો પછી સોના લૈ જા રે હશે. ના, ના આયા આયા અટરિયા પે કોઈ…