Day: June 11, 2017

રાજનીતિથી જીવનનીતિ સુધી

આદર્શો અને વ્યવહારો વચ્ચેના ફાસલાને સમજવા અને એને સ્વીકાર્ય બનાવવા ઈતિહાસ વિશેનું જ્ઞાન ઘણું ઉપયોગી બને. વ્યવહારુ જગતમાં માણસ ક્યારેય તમામ આદર્શોને અનુુરૂપ એવું વર્તન કરતો નથી, કરી શકતો નથી. મનુષ્યજાતે ભૂતકાળમાં કઈ રીતે એ આદર્શોનો ભોગ આપીને પોતાનું વ્યવહાર…