Day: May 17, 2017

તમારું જ મન તમારું કહ્યું કેમ નથી કરતું

માણસનું જીવન ત્રણ બાબતોને આધારે ઘડાતું હોય છે એવું મારું માનવું છે. આ ત્રણેય બાબતો વત્તેઓછે અંશે માણસના કાબૂમાં હોય છે અથવા એને કાબૂમાં લેવાનો એ પ્રયત્ન કરી શકે એવી હોય છે. આપણે માની લીધું છે કે ભગવાને આપણા માટે…