Day: May 14, 2017

લખે તે લેખક નહીં, વંચાય તે લેખક

જે લખે તે લેખક એવી અફવાઓ ફેલાવવામાં આવી રહી છે. જેનું લખાણ લોકો વાંચતા હોય તેને લેખક કહેવાય. જે અભિનય કરે તે અભિનેતા એવું ના હોય. અરીસા સામે ઊભો રહીને હું બચ્ચનજીની અદામાં એમના ફેમસ ડાયલોગ બોલતો હોઉં તો મને…