Day: May 4, 2017

ને પછી દિવસો સુધીની કરકસર, ભૂલથી તહેવારનું જીવી લીધું

તમે જ્યારે એવું માનવા લાગો છે કે હવે જિંદગીમાં બધું ગોઠવાઈ ગયું છે, ધાર્યું તમામ થઈ રહ્યું છે ત્યારે જ એક વાવંટોળ આવીને બિછાવેલી બાજી બગાડી નાખે છે. બધું જ વેરવિખેર થઈ જાય છે. તમે ઊંડી ખાઈમાં ધકેલાઈ જાઓ છો…