Day: April 23, 2017

સિંગલ સફરજન અને સફરજનનો ટોપલો

વિષય સહેજ ભારે છે. સારા કે ખરાબ, અનુભવો જરૂરી છે. કામમાં સફળતા મળે કે નિષ્ફળતા એનું મહત્ત્વ નથી, કામનો અનુભવ મળે એનું મહત્ત્વ છે. અનુભવો વિના જીવનમાં સચ્ચાઈ આવતી નથી. વિચારો, સિદ્ધાંતો અને કલ્પનાઓની કસોટી અનુભવની એરણ પર જ થતી…