Day: April 19, 2017

માનવજાતની સર્વસામાન્ય ખામીઓમાં વધારે ઊંડા ઊતરવાની જરૂર છે ખરી?

રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈનું નામ ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણેલા દરેક ગુજરાતી માટે પરિચિત છે. આ વર્ષ એમની સવાસોમી જન્મ શતાબ્દિનું વર્ષ છે. જન્મ: ૧૨ મે ૧૮૯૨ અને અવસાન: ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૪. ‘દિવ્ય ચક્ષુ’ અને ‘ભારેલો અગ્નિ’ જેવી યાદગાર નવલકથાઓના લેખક સ્વ. દેસાઈએ…