Day: April 15, 2017

સંઘર્ષ, સિદ્ધિ અને સેવા

માણસની પ્રવૃત્તિઓ ત્રણ તબક્કામાંથી પસાર થતી હોય છે. આરંભનો સમય સંઘર્ષનો હોય છે. કાંકરામાંથી હીરા છૂટા પાડવાનો એ સમય હોય છે. કઈ પ્રવૃત્તિઓમાં તમારે ડૂબી જવું છે અને કઈ ત્યજી દેવી છે તે નક્કી કરીને તમારો સમય, તમારી શક્તિ તથા…