Day: April 4, 2017

જે લૂંટાઈ ગયું તે પાછું મેળવવાનો હિંદુઓને હક્ક છે

ફલિ નરિમાન આદરણીય માણસ છે. સુપ્રીમ કોર્ટના બહુ મોટા લૉયર અને બીજું ઘણું બધું. ૮૮ વર્ષના બુઝર્ગ છે. યોગી આદિત્યનાથ ઉત્તર પ્રદેશના ચીફ મિનિસ્ટર બન્યા એ પછી ઘણા લોકોને ચટકું લાગ્યું છે. ફલિ નરિમાને તો ત્યાં સુધી કહી નાખ્યું કે,…