Day: April 2, 2017

મનને સંપૂર્ણપણે ક્યારેય મારી શકાયું છે?

મહાભારતમાં સૌથી ફૅસિનેટિંગ કૅરેક્ટર કયું? કોઈ પણ એક જ પાત્રનું નામ આપવાનું હોય તો તમે કોનું નામ આપો? દ્રૌપદી. તમામ પ્રકારનાં સુખો મળ્યાં હોવા છતાં એનું જીવન ભારોભર કરુણાભર્યું. કોઈ પણ સ્ત્રી ઈચ્છા રાખે એવા ઉત્તમોત્તમ ગુણો ધરાવતા પુરુષોની પત્ની…