Day: February 24, 2017

લોહી-માંસ જોઈને અરેરાટી થાય એ પ્રજા ક્યાંથી બહાદુર બનવાની

કોઈપણ પરિવર્તનનો કોઈક ને કોઈક જગ્યાએ તો વિરોધ થવાનો જ. પરિવર્તન $. ભલા માટે હશે તો પણ અને પરિવર્તન સામેની વ્યક્તિના સારા માટે હશે તો પણ. એનું કારણ છે. માણસનો જીવ જૈસે થે વાદી છે. જે છે, જેમ છે, જ્યાં…