Day: February 18, 2017

What seeds to sow in which soil?

[આજે મુંબઈ સમાચારના ફ્રન્ટ અને બેક પેજ પર બે ફુલ પેજ એડ છે એટલે ગુડ મૉર્નિંગ નથી. પેપરને જાહેરાતો મળે છે ત્યારે અમારા જેવા કેટલાયનાં ઘર ચાલે છે. આજે મારા એક જૂના અને જાણીતા લેખનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન તમારા અભિપ્રાય અને…