Day: February 15, 2017

વર્ષ ૧૯૬૬… અને રજનીશજીએ રાજીનામું આપી દીધું

૧૯૬૪-૧૯૬૫ના અરસામાં જટુભાઈ મહેતાનું સૂચન હતું કે રજનીશનજી એક વિરાટ પ્રતિભા છે અને ભારતના લોકોએ એમના વિચારોનો જેટલો લાભ લેવો જોઈએ એટલો લઈ શકતા નથી. એવું એક માત્ર કારણ એમની યુનિવર્સિટીની જવાબદારી છે. રજનીશજીને જો પ્રોફેસરની જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરાવી શકીએ…