ત્યારના રજનીશ – લેખમાળા

ભાગ ૧/૫ તા.૨૫/૬/૨૦૧૩

ભાગ ૨/૫ તા.૨૬/૬/૨૦૧૩

ભાગ ૩/૫ તા.૨૭/૬/૨૦૧૩

ભાગ ૪/૫ તા.૨૮/૬/૨૦૧૩

સમાપન (ભાગ ૫/૫) તા.૨૯/૬/૨૦૧૩

1 comment for “ત્યારના રજનીશ – લેખમાળા

 1. મનસુખલાલ ગાંધી
  February 12, 2017 at 3:36 AM

  આજે આ બધા ૫ ભાગ વાંચ્યાં. “મંબઈ સમાચાર”માં હાલમાં લખાયેલી નવી શ્રેણીમાં પણ શ્રી રજનીશજીના લેખો વાંચ્યાં. બહુ સુંદર જાણકારી આપી છે. વાંચવાની મજા આવી. બહુ આનંદ થયો.

  વુડ્લેન્ડવાળા ૨॥ લાખના ફલેટની આજે લગભગ ૩૦ કરોડ ઉપરની કિંમત થઈ ગઈ…!!

  ૧૯૭૦ના જમાનામાં લોકો રજનીશજીને સમજ્યા નહીં… આજે પુજ્ય ગણાય છે…. મહાન માણસોની કિંમત બહુ સમય પછી લોકોને સમજાય છે. મા શીલાની વાત અધુરી રહી ગઈ.

  મનસુખલાલ ગાંધી
  Los Angeles, CA
  U.S.A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *