Day: February 9, 2017

ઈશ્વર છે કે નહીં: રજનીશજીએ શું જવાબ આપ્યો?

કુંવર પાલ સિંહ ગિલે પંજાબમાં આતંકવાદને સાફ કરવામાં ઘણો મોટો ફાળો આપ્યો અને એ માટે એમણે ઘણું સહન કરવું પડ્યું. એમના પર માનવ અધિકાર ભંગના કેસીસ હ્યુમન રાઈટ્સવાળાઓએ કર્યા, ભ્રષ્ટાચારના આરોપો થયા એટલું જ નહીં અડપલું કરવાનો કેસ પણ થયો.…