Day: February 3, 2017

યુનિવર્સિટીમાં લેક્ચરર રજનીશનો પહેલો દિવસ અને છેલ્લો દિવસ

જે લોકોની આજ નીરસ હોય છે તેઓ હંમેશાં વિચારતા રહે છે કે આવતીકાલે મઝા કરીશું, એવું કહીને રજનીશજી ઉમેરે છે: વર્તમાનને માણી નહીં શકનારા લોકો પોતાના આનંદને ભવિષ્ય પર મુલતવી રાખે છે. રજનીશજીએ ૧૯૫૮ની સાલમાં જબલપુર યુનિવર્સિટીમાં લેક્ચરર તરીકેની નોકરી…