Day: January 25, 2017

પર્સનલ લાઈફ સરખી કરવામાં પ્રોફેશનલ લાઈફ ખોરવાઈ ગઈ

‘સદ્ગતિ’ (૧૯૮૧)ના શૂટિંગ વખતે એક શૉટ સમજાવતાં સત્યજિત રાયે ઓમ પુરીને અંગ્રેજીમાં ઈન્સ્ટ્રક્શન આપતાં કહ્યું કે તારે બ્રાહ્મણના ઘરમાં જિન્જરલી પ્રવેશવાનું છે. તે વખતે ઓમને અંગ્રેજીના ફાંફા. સહેજ ખચકાટ પછી હિંમત એકઠી કરીને ઓમે પૂછયું, જિન્જરલી એટલે? સત્યજિત રાયે સ્મિત…