Day: January 23, 2017

ત્રીસ હજારમાં જિંદગીની પહેલી ગાડી ડુક્કર ફિયાટ ખરીદી

‘આ માણસ ન તો હીરો જેવો દેખાય છે, ન વિલન જેવો લાગે છે, ન કૉમેડિયન જણાય છે. એ કઈ રીતે ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીને કામ લાગવાનો છે?’ ઓમ પુરીએ પૂનાની ફિલ્મ ઈન્સ્ટિટયૂટમાં પ્રવેશ માટેના ઈન્ટરવ્યૂ વખતે બે નાટ્યખંડનું પઠન કરાવાયું હતું. એક…