Day: December 9, 2016

એક સર્જકનું જમાઉધાર

કેટલાંક મનગમતાં પુસ્તકોની દર દસ વર્ષે ફરી મુલાકાત લેવી જોઈએ એવું કોઈ પણ ડાહ્યા માણસે કહ્યું છે. મારા માટે પૉલ જ્હૉન્સન નામના વિખ્યાત ઈતિહાસકારનું ‘ઈન્ટલેક્ચ્યુઅલ્સ’ એવું જ એક પુસ્તક છે. કારણ કે એ વાંચીને મહેન્દ્ર મેઘાણીના પત્રને કારણે જે વિચારો…