Day: December 4, 2016

રાષ્ટ્રગીત ગાવું કે ન ગાવું

રાષ્ટ્રગીતને, રાષ્ટ્રધ્વજને સન્માન આપવામાં હું માનું છું. ભારતના જ નહીં, કોઈ પણ દેશના રાષ્ટ્રગીતને, રાષ્ટ્રધ્વજને માન આપવું એ એક સભ્ય નાગરિક તરીકે તમારી ફરજ છે – તમે એ દેશનું નાગરિકત્વ ધરાવતા ન હો તો પણ એ તમારી ફરજ છે અને…