Day: November 19, 2016

કે દિલ અભી ભરા નહીં!

સોમવારથી કામે લાગીશું. ત્યાં સુધી એ જ ધંધો કરીએ જે અઠવાડિયા – દસ દિવસથી છાપાવાળા – ટીવીવાળા – અમે સૌ કોઈ કરે છે. એક અંગ્રેજી છાપાએ લખ્યું છે કે આ નવ દિવસમાં રેસ્ટોરાંવાળાઓનો ધંધો ૫૦ ટકા ઘટી ગયો, રૂ. ૪૫૦…