Day: October 31, 2016

ખોંખારો નહીં તો પછી ડંડૂકો: નવા વર્ષનો એકમાત્ર સંકલ્પ

નવા વર્ષના આ સપરમા દહાડે એક સંકલ્પ લેવો છે અને લીધા પછી આખું વર્ષ જ નહીં, આખી જિંદગી એને ચુસ્તપણે, દૃઢતાથી વળગી રહેવું છે: જે લોકોને મારું અપમાન કરવામાં રસ છે એવા લોકોના હાથમાં હું ક્યારેય મારું સ્વમાન નહીં મૂકું.…