Day: July 28, 2015

દરવાજો અંદરથી લૉક કર્યો હતો કે બહારથી

શુક્રવાર, ૧૬ મે ર૦૦૮ના રોજ સવારે ૬ વાગ્યે ભારતી મંડલે એલ-૩૨, જલવાયુ વિહાર ફ્લેટની ડોરબેલ વગાડી. રોજની જેમ ઘરનોકર હેમરાજ દરવાજો ખોલશે એવું ભારતીએ ધાર્યું હતું. ભારતી રોજ સવારે અને સાંજે આ ઘરમાં કામ કરવા આવતી. થોડી વાર સુધી કોઈએ…