Day: July 23, 2011

આ ફોટામાં કેટલા સાહિત્યકારો છે

આ ફોટામાંના કેટલા સાહિત્યકારોને તમે ઓળખી શકો છો? નામ ગણાવી શકો? બેઠેલી ૩ હરોળ છે અને ઊભેલી એક. પિન્પોઇન્ટ કરીને નામ જણાવો તો વધારે મઝા આવે! આ ફોટા પર આંક લખ્યા છે તે જોવા હોય તો આ લિન્ક ખોલો. કેન્યા…