Day: July 20, 2011

પ્રિય જિંદગી

પ્રિય જિંદગી, તને શોધવાની ખૂબ કોશિશ કરી. તું કોણ છે, ક્યાંથી આવે છે, ક્યાં જાય છે, તારું સ્વરૂપ કેવું છે, તું જે છે એ શા માટે છે. પ્રશ્નો સતાવતા રહ્યા છે.આજે મને ખબર પડે છે કે તું મારામાં જ છે,…