પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા: ચોથો દિવસ

મિત્રો,

આજના ચોથા દિવસનો વિષય છે:

આચારમાં ધર્મ અને વિચારમાં ધર્મ

આ પ્રવચન ૨૦૦૧ની સાલમાં કાઠિયાવાડ સેવા સમાજ, મુંબઈ આયોજિત પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા માટે અપાયું.

પહેલી ફાઇલ (૨૧ મિનિટ):

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

બીજી ફાઈલ (૨૧મિનિટ):

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ત્રીજી ફાઈલ (૧૨ મિનિટ):

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *