પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા: ત્રીજો દિવસ

આજના ત્રીજા પ્રવચનનો વિષય છે:

’આધુનિક ધાર્મિકતા

આ વ્યાખ્યાન પણ ’શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘ’ આયોજિત પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા માટે કરવામાં આવ્યું.

૨૦૦૦ની સાલના આ પ્રવચનના અધ્યક્ષ્સ્થાને રમણલાલ ચી. શાહ હતા.

કુલ બે ફાઈલ છે.

પહેલી ફાઇલ સાંભળવા પ્લેનું બટન દબાવો:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

બીજી ફાઇલ સાંભળવા પ્લેનું બટન દબાવો:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *