Day: July 15, 2010

પાણીપુરી: મારી સૌથી જૂની અને વફાદાર પ્રિયતમા: ૨

જો વાદા કિયા વો નિભાના પડેગા. નિભાયેંગે, પાકે પાયે નિભાયેંગે, જિલ્લે ઇલાહી. કાલે પ્રોમિસ આપ્યું હતું. આજે રેસિપી આપું છું. પાણીપુરીનો આત્મા એનું પાણી છે જે અમર છે. પુરી, મગ, ચણા, બુંદી,બટાટા, મીઠી ચટણી એ બધું જ ક્ષણભંગુર છે. પાણી…