Day: June 6, 2009

કાગળ પરના દીવા

આજનો સુવિચાર જિંદગીનો સૌથી મોટો આનંદ એ બધું કરવામાં છે જે તમે ક્યારેય નહીં કરી શકો એવું લોકોએ માની લીધું હોય છે. – Walter Bagehot મિત્રો સાથે શૅર કરો : Recommend on Facebook Tweet about it Tell a friend