Day: June 5, 2009

પર્સનલ ડાયરી

ગુરુવાર, ૫ જુન ૨૦૦૯ સવારે ૭.૫૫: અત્યારે એકાએક હું નાસિક આવ્યો છું. મારા પિતા સિરિયસ છે અને એક મેજર ઓપરેશન ૧ કલાકમાં શરૂ થશે. બાકી વાત પછી. સવારે ૧૧.૩૫: ઓપરેશન પૂરું થઈ ગયું છે. પપ્પાને કેન્સર છે. બે વરસ પહેલાં ખબર…