કાગળ પરના દીવા

આજથી શરૂ થતા આ વિભાગ માટેના સુવિચારો યાને કિ ક્વોટેબલ ક્વોટ્સ મોકલવાનું તમને આમંત્રણ છે. તમને ખૂબ ગમતા અવતરણો મોકલી શકો છો. શક્ય હોય તો ગુજરાતી નવલકથા કે અન્ય ગુજરાતી પુસ્તકો વાંચીને તેમાંથી તમને ગમતા વાક્યો મોકલશો. જેથી વિભાગમાં તાજગી આવે. દાખલા તરીકે આજે હું આમાં કોન્ટ્રિબ્યુશન આપું છું.

આજનો સુવિચાર

સંપમાં કોઈ જાતની શરત ન હોઈ શકે.
– હરકિસન મહેતા (‘જોગ-સંજોગ’)

16 comments for “કાગળ પરના દીવા

 1. Shivani
  May 28, 2009 at 1:10 AM

  “An incomplete relationship is more beautiful.”
  -Woody Allen in the movie ‘vicky cristina barcelona


  “When the student is ready to learn, a teacher will appear.”
  -Zen proverb

  “જો આ જગત માં બનાવટી સોનું હોય તો ક્યાંક અસલી સોનું પણ હોવું જ જોઈએ.”
  -sufi proverb

 2. May 28, 2009 at 5:21 AM

  shivani,

  thank you.

  you did a good start.

  love.

 3. Shivani
  May 28, 2009 at 8:30 AM

  “The lion and the calf shall lie down together but the calf won’t get much sleep….”:)(african proverb)

  “He who does not understand a look, will not understand long explanations…”:)(arabic proverb)

  “By the time the fool has learned the game, the players have dispersed….”:)

  “When the mouse laughs at the cat there’s a hole nearby…..”:)

  • naren
   June 13, 2009 at 9:24 AM

   good ones! keep it up.

 4. Niraj
  May 28, 2009 at 11:37 AM

  Any intelligent fool can make things bigger and more complex. It takes a touch of genius and a lot of courage to move in the opposite direction.
  -Albert Einstein

 5. Sandip Kotecha
  May 28, 2009 at 4:30 PM

  You have started the blog remembering Shri Harkisan Mehta, I remember another legend and his legendary quote…

  Koino prem kyarey occho nathi hoto, matra apani apeksha vadhare hoy chhe…

  • May 28, 2009 at 5:29 PM

   sandip,

   yes, this famous quote is by another literary giant. can anybody guess? its so simple!
   -saurabh shah

 6. May 28, 2009 at 4:54 PM

  * સિગારેટ એ સંપૂર્ણ મજાનું પ્રતીક છે, એ તમને અતૃપ્ત રાખે છે એથી વિશેષ શું જોઇએ?

  * જે સ્ત્રી તમને બેધડક સાચી ઉમંર કહી દે એ ખતરનાક પ્રાણી છે, સંભાળવું.

  = (યાદ નથી પરંતુ શાયદ “ઑસ્કાર વાઇલ્ડ”ના આ ક્વોટ “બક્ષીનામા”માં છે.)

 7. May 28, 2009 at 5:35 PM

  કોઇનો પ્રેમ = શ્રી હરિન્દ્ર દવે?

 8. Shivani
  May 29, 2009 at 7:20 AM

  મારા ખયાલ થી “મળેલા જીવ” :પન્નાલાલ પટેલ? માં થી છે?

  • May 29, 2009 at 11:56 AM

   shivani,
   its by harindra dave!

   When we worked under his editorshp in janmabhumi pravasi in 1979-80, one of my colleagues complained during night shift that even after working so hard the editor is not satisfied with us, then my friend added ” kaale hun harindrabhai ne jai ne kahevano chhun ke aatla pagarma aatlun j kaam thay ane koinnu kam kyare y ochhu hotu nathi management ni apekshao j vadhare hoy chhe! ” Can u guess what was my advice to my friend on behalf of harindrabhai?

 9. Shivani
  May 29, 2009 at 1:50 PM

  ના….ઃ)હવે ક્હી જ દો…ઃ)

  • May 29, 2009 at 2:15 PM

   shivani,
   i told, “if you go to harinrabhai and tell this, he can say:”Dost, koino pagaar kyare y ochho nnathi hoto, aapani apekshao j vadhare hoy chhe!”.

 10. naren
  June 13, 2009 at 9:48 AM

  One must be poor to know the luxury of giving.
  George Eliot

  Take hold lightly; let go lightly. This is one of the great secrets of felicity in love.
  Spanish Proverb

  It’s very hard to take yourself too seriously when you look at the world from outer space.
  Thomas K. Mattingly
  All existing business models are wrong. Find a new one.

  Hugh Macleod

  How To Be Creative:. Don’t try to stand out from the crowd; avoid crowds

 11. naren
  June 13, 2009 at 9:52 AM

  Before you criticize someone, walk a mile in their shoes.
  That way, you’ll be a mile from them, and you’ll have their shoes.
  –Deep Thoughts Jack Handy

  It’s easy to sit there and say you’d like to have more money. And I guess that’s what I like about it. It’s easy. Just sitting there, rocking back and forth, wanting that money.
  –Jack Handy Deep Thoughts

  A drunk mans words are a sober mans thoughts.
  –Steve Fergosi

  People who drink to drown their sorrow should be told that sorrow knows how to swim.
  –Ann Landers

  Example isn’t another way to teach, it is the only
  way to teach.

  – Albert Einstein

  Wisdom is not a product of schooling but of the
  life-long attempt to acquire it.

  – Albert Einstein

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *